Subra su liburu “Carlo Felice e i tiranni sabaudi” Unu meledu de Tore Cubeddu (regista, produttore ed editore)

Subra su liburu “Carlo Felice e i tiranni sabaudi”
 
Unu meledu de Tore Cubeddu (regista, produttore ed editore)
 
Carlo Felice e i tiranni sabaudi est su chi si narat unu “caso letterario”, chi in sardu no benit beni a ddu nai ca su casu est atra cosa. Eja, poita chi unu lìburu chi est bessiu in su 2016 po Grafica del Parteolla est ancora girendi, lompendi agiumai a 150 presentadas, sa mitadi de is comunus sardus, bolit nai ca est arrespundendi a un’abisòngiu pretzisu. Ma torreus pagu pagu asegus. Custu lìburu contat de totu is tirannus sabàudus chi nci funt passaus in logu nostu, contendi a fini a fini su chi ant fatu, màssimu sa cosa mala e su dannu chi s’ant lassau in terra nosta, primu primu su de imponni s’italianu in logu de su sardu a is sardus, e custa bella pensada seus prangendidda ancora oi. Ma si boleis sciri ita totu ant cumbinau custas concas nòbilis, si depeis ligi su lìburu amarolla, gei si nd’eis a prandi beni beni. Cumenti at arregordau Giuseppe Melis in sa presentada, custu traballu s’acàpiat finas a sa batalla po movi sa stàtua de Carlo Felice de pratza Yenne (atru savojardu) e nci dda portai a atru logu, cun d-una targa asuta po arregordai totu su beni chi s’at fatu. E aici etotu po totu is atrus funtzionàrius, nòbilis, urreis e visurreis chi nd’ant prenu is nòminis de is arrugas sardas. Is fontis chi at manigiau Casula no funt sceti de documentus, ma finas de sa literadura populari, de sa poesia e de su connotu, chi arricant su contu e ddu faint prus fungudu. Un’abisòngiu eus nau, s’abisòngiu de connosci sa stòria nosta, no sceti po cumenti si dda contant is bincidoris po su torracontu insoru ma finas cun stòricus a sa parti nosta, po torrai a aparixai pagu pagu su logu. A calincunu custa faina no dd’est pràxia, a is chi circant is pinnicas sceti candu est po cosa sarda e chi no ant cumprèndiu s’operatzioni curturali manna chi ddui est apalas de custu lìburu
Subra su liburu “Carlo Felice e i tiranni sabaudi” Unu meledu de Tore Cubeddu (regista, produttore ed editore)ultima modifica: 2023-02-21T09:25:58+01:00da zicu1
Reposta per primo quest’articolo