s’otava dedicada a Babbu dae su poeta de Macumele Salvatore Murgia

 

 Bennìdu est puru Casula Basile,

da Ollolai chircande pastura.

Lu regolleit tiu Antoni Mura

E cun issu fateit su cuile.

Son fizos bestin abitu tzivile

Istudiande cun impignu e cura.

Frantziscu diventadu est professore,

curat su sardu ed est mannu iscritore.

 

Salvatore Murgia

“Zente de ‘idda mia-Macumere”

s’otava dedicada a Babbu dae su poeta de Macumele Salvatore Murgiaultima modifica: 2016-07-02T20:16:56+02:00da zicu1
Reposta per primo quest’articolo